Negativ moms

Bøder for grov uagtsomhed ifm negativ moms

SKAT anser det som et udslag af grov uagtsomhed, hvis der uberettiget søges udbetalt negativ moms.

Grov uagtsomhed i momsregnskabet på 20.000 kr. eller derover kan udløse en bøde fra SKAT.

Vi vil gerne dele et emne, som er blevet omtalt hos BDO for nylig. Eksemplet: en postering på en bogføringskonto, der løfter moms af et beløb der ikke er indeholdt moms i. Eksemplet drejer sig om en fejlpostering af en købssum for en ejendom. Momsfejlen var på kr. 20.000 og bøden på kr. 380.000,-

Dygtige bogholdere afstemmer og sandsynliggør moms inden indberetning til SKAT. FDBR’s medlemmer er dygtige bogholdere, som lægger vægt på høj kvalitet og efteruddannelse.

https://www.bdo.dk/getmedia/30e12175-197c-483c-b26f-65fd5cb4bfe8/Depechen-4-2018.pdf.aspx

Ovenstående er klippet fra BDO Depechen 4-2018

 

Du kan finde kontaktinformation til nogle af vores medlemmer her: