FDBR i Skatteudvalget

Et skridt videre i FDBR’s arbejde for en certificering

Erhvervsministeren ”finder det yderst positivt, af FDBR gør en aktiv indsats for at løfte fagligheden yderligere blandt bogholdere”. FDBR fik foretræde for Skatteudvalget og Erhvervsministeren blev bedt om at kommentere på vores forslag. Her kan du læse om, hvad der kom ud af det.

Så fik vi foretræde for Skatteudvalget, hvor vi orienterede om vores ambitioner om en landsdækkende certificering af bogholdere/regnskabskonsulenter. Vi havde 10 minutter og fremlagde vores ide med udgangspunkt i en teoretisk og en praktisk case.

Den teoretiske gik på at virksomhedsejere generelt køber katten i sækken, når de skal ud og finde kvalificerede bogholdere/regnskabskonsulenter, da der ikke findes en kendt målestok for hvor dygtige vi er. Vi ønsker en gennemskuelig og kendt branchestandard for bogholdere/regnskabskonsulenter.

Den praktiske case blev eksemplificeret ved en ny kunde som hidtil havde benyttet en rigtig dårlig bogholder. Kunden var kommet i problemer, dels med forsinkede og forkerte indberetninger til SKAT og dels manglede kunden regnskabsmæssigt overblik over virksomhedens rentabilitet og likviditet, for at kunne tage nogle vigtige beslutninger om virksomhedens fremtid.

Grunden til at vi havde valgt foretræde for Skatteudvalget, var for at orientere dem om vores ide og så ville vi gerne høre deres kommentarer til vores forslag i lyset af virksomhedernes stadigt stigende gæld til det offentlige.

Vi har siden fået svar fra Erhvervsministeren, som blev bedt om at kommentere på vores forslag, ligesom vores henvendelse også blev omdelt i Erhvervsudvalget:  http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/eru/bilag/152/index.htm

Erhvervsministeren har bl.a. kommenteret at han ”finder det yderst positivt, af FDBR gør en aktiv indsats for at løfte fagligheden yderligere blandt bogholdere”. Den fulde ordlyd af svaret kan ses her

Sammen med FDR vil vi fortsætte arbejdet med at etablere certificeringsordningen.