Etiske retningslinjer for FDBR

I FDBR opfordrer vi vore medlemmer til at

  • være omhyggelig i udøvelsen af sit fag
  • overholde enhver tid gældende lovgivning
  • at sikre opdateret viden via FDBR’s tilbud, nyheder og kurser hos relevante udbydere
  • sikre integritet og objektivitet, ved at være redelig og ærlig
  • sikre professionel kompetence, således at kompetence svarer til forventningerne
  • efterleve almindeligt accepterede normer for god skik og moral, herunder god bogførings- og regnskabsskik
  • respektere fortroligheden af informationer opnået via professionelle og forretningsmæssige forbindelser
  • overholde FDBR’s vedtægter
Etiske retningslinjer