FDBR persondata- og cookie politik

FDBR persondatapolitik

Stam- og kontaktoplysninger

Adresse: c/o Argos Regnskab, Egegårdsvej 39 C, 1., 2610 Rødovre
CVR: 36601663
E-mail: kontakt@fdbr.dk

Vi anvender denne type data om medlemmet

Vi anvender de persondata, som er nødvendige for at kunne opretholde et medlemskartotek
Navn og adresse
Firmatilknytning og CVR nr.
Fødselsdag
e-mail
telefonnummer

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at styre medlemskartoteket.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være senest 1 år efter udmeldelse af FDBR. Persondata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven.

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med medlemmet.

Vi tilstræber ikke at bruge databehandlere idet kontakten er direkte mellem medlemmet og f.eks. forsikringsselskabet. Hvis der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar,at medlemmets oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af medlemskabet – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med medlemmet i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra medlemmet efter at have informeret denne om, hvad medlemmets data vil blive brugt til. Medlemmet kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller medlemmet på anden vis har samtykket til det.

Medlemmet har ret til at få adgang til sin persondata

Medlemmet har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Medlemmet kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om medlemmet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse. Medlemmet kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.

Medlemmet har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis medlemmet mener, at de persondata, vi behandler om medlemmet, er unøjagtige eller urigtige, kan medlemmet naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis medlemmet trækker sit samtykke tilbage. Hvis medlemmet mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål (medlemskabet), som vi indhentede dem til, kan medlemmet bede om at få dem slettet. Medlemmet kan også kontakte os, hvis medlemmet mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Medlemmet har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Medlemmet har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Medlemmet kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis medlemmets indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter medlemmets data.

Hvis medlemmet ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil medlemmet modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Medlemmet har ret til at modtage de persondata, medlemmet har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om medlemmet hos andre aktører på baggrund af medlemmets samtykke.

Generelt om medlemmets brug af sine rettigheder

Hvis medlemmet ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver medlemmet svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet

Medlemmet har ret til at klage til Datatilsynet, hvis medlemmet mener, at FDBRs behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Cookiepolitik

Denne hjemmeside anvender cookies, og når du besøger siden accepterer du automatisk anvendelsen af disse. Det gør vi opmærksom på første gang du besøger hjemmesiden. Det er vi – og alle andre hjemmesideejere – forpligtet til, for at øge beskyttelsen af privatlivet, når vi bevæger os i den digitale verden.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser.
Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den enkelte bruger.
Cookien kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Hvorfor bruges cookies?

Cookies er en hjælp til besøgende på hjemmesiden, fx ved gentagne besøg på siden, hvor indstillinger og evt. indtastede oplysninger huskes, og derfor ikke skal indtastes igen.
Cookies bruges også til at indsamle statistik om hjemmesiden for at kunne forbedre den. Samt til at målrette annoncer og tjenester i markedsføringsøjemed.

Kan cookies afvises?

Du har mulighed for at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger.
Du skal være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at hjemmesider kan huske dine valg.

Vil du vide mere om cookies?

Du kan læse mere om cookies og det juriske grundlag på Erhvervsstyrelsen.dk