Certificering

FEJL eller SNYD ? Der er behov for Certificering af Regnskabskonsulenter

SMVdanmark mener at de komplicerede skatteregler skal forenkles til gavn for de små og mellemstore virksomheder. Skatteministeren mener at revisionspligten skal genindføres.

Foreningen danske Bogholdere og Regnskabskonsulenter (FDBR) er i gang med at udvikle en national og anerkendt certificering af bogholdere, der hæver den faglige barre og sikrer samfundet/SKAT/erhvervslivet/virksomhederne større kvalitet i regnskaberne.

Dårligt udarbejdede regnskaber og forkerte indberetninger koster dyrt alle steder i det danske samfund:

Staten mister indtægter i form af moms, skat og afgifter.
Virksomhedernes gæld til SKAT vokser fra måned til måned.
Flere end 112.000 virksomheder, der har fravalgt revision, er ladt i stikken med fejlbehæftede regnskaber og et usikkert grundlag for at træffe vigtige beslutninger, der i sidste ende både koster penge og arbejdspladser.

Derfor er det på høje tid at udvikle og implementere en officiel og standardiseret certificering af bogholdere, så kvaliteten i regnskabsarbejdet højnes og sikres.

En certificeret regnskabskonsulent/bogholder skal dække det hul, der er opstået siden det blev muligt at fravælge revision.

 

Hvorfor certificere bogholdere?
I dag kan alle og enhver, der arbejder med tal og regnskaber kalde sig ”bogholder”. Titlen er ikke beskyttet og garanterer ikke nogen form for kvalitet af den ydelse, ”bogholderen” leverer.

Det ønsker FDBR at lave om på, og derfor arbejder vi på at skabe en ”Certificeret Regnskabskonsulent”, som ensarter og sikrer den faglige standard i bogholdernes arbejde og resulterer i større kvalitet i regnskaberne.

Med en certificering af regnskabskonsulenter forbedrer og kvalitetssikrer vi det regnskabsmæssige grundlag, der er så vitalt for både virksomheder og myndigheder.

Bogføring er vital: Den danner grundlag for virksomhedernes regnskaber, deres løbende beregninger og indberetninger af skat, moms og andre afgifter til SKAT.

 

En certificeret regnskabskonsulent vil kunne mærkes
I dag har virksomhederne ingen mulighed for at undersøge og vide, om deres bogholder har de rigtige kompetencer og opdateret viden til at løfte regnskabsopgaverne. De må ofte nøjes med tilfældige anbefalinger, når de skal engagere en bogholder.

Fremover får de sikkerhed for, at en certificeret regnskabskonsulent har den fornødne uddannelse og kvalifikationer. Certificeringen garanterer godkendt kvalitet, der i sidste ende hjælper virksomhederne med at træffe kvalificerede beslutninger.

Certificerede regnskabskonsulenter vil samtidig øge kvaliteten og rigtigheden af de oplysninger, der indberettes til SKAT og mindske fejl og unøjagtigheder væsentligt.

Branchecertificering er således ensbetydende med, den samlede kvalitet af tal og regnskaber forbedres.

 

Hvordan skal det foregå?
FDBR er i fuld gang med at udvikle og sammensætte en certificeringsordning for bogholdere og regnskabskonsulenter.

Indsatsen skal munde ud i en certificeringsordning for bogholdere med krav om at bestå en eksamen og at deltage i en kontinuerlig efteruddannelsesordning, som garanterer opdateret viden på regnskabsområdet.

Certificeringen skal ske efter en fælles, national og anerkendt certificeringsordning, der initieres og gennemføres af FDBR i tæt samarbejde med relevante aktører.

 

OM FDBR, Foreningen danske Bogholdere og Regnskabskonsulenter
FDBR er en national brancheorganisation inden for økonomi og regnskab.

Som forening arbejder vi for at skabe en ensartet, kendt og høj kvalitet i bogholder- og regnskabsarbejdet til glæde for virksomheder og myndigheder.

Vores medlemmer er både ansatte og selvstændige bogholdere og regnskabskonsulenter, der beskæftiger sig med alle centrale områder i økonomifunktionen.

 

https://www.business.dk/oekonomi/smaa-virksomheder-skatteloven-er-for-indviklet
https://www.fyens.dk/erhverv/Smaa-virksomheder-Skatteloven-er-for-indviklet/artikel/3274115