Kender du reglerne for moms ved forenings-arrangementer?

Kender du reglerne for moms når foreninger afholder årsmøder, kongresser, messer og udstillinger ? Herunder også reglerne for momsfrie indtægter f.eks. annoncer og entré.

Som forening kan man søge momsfritagelse og opnå det når en række betingelser er opfyldt, bl.a. at der skal være et foreningsmæssigt formål, og overskuddet skal anvendes til formålet. Alle foreninger med et formål enten af politisk, fagforeningsmæssigt, religiøst, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller som har at gøre med borgerlige rettigheder kan søge om fritagelse for moms.

En forening kan også vælge at lade sig momsregistrere i forhold til en specifik aktivitet, hvis dette kan være en fordel.

Der foreligger en nylig afgørelse fra Skatterådet https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2286218om en forening, der i forbindelse med afholdelse af sit årsmøde opnår indtægter ved salg af annoncer i invitationer og i programmet samt ved salg af udstillingspladser til relevante virksomheder, kan være fritaget for moms af disse indtægter, fordi de opnås i forbindelse med udøvelsen af foreningsformålet. På samme måde kan idrætsforeninger fritages for moms i forbindelse med afholdelse af fx koncerter, messer og juleudstillinger.

Læs mere i artikel fra BDO her

 

A propos årsmøder, så var FDBRs formand Rie Andersen med, da SMVdanmark holdt årsmøde. Hun præsenterede FDBR og fortalte om, hvorfor det er godt at være med i SMVdanmark. Se foto i reportagen her:

https://smvdanmark.dk/nyt-presse/nyheder/alle-nyheder/smvdanmarks-årsmøde-2019?Action=1&PID=16641