Se hvordan skattefri virksomhedsomdannelse kan ordnes elektronisk

Det er nu muligt at sende alle lovpligtige dokumenter via skat.dk, når du laver en skattefri virksomhedsomdannelse. Du skal blot bruge den digitale blanket Skattefri virksomhedsdannelse (05.037), som du finder på skat.dk/blanket05037. 

De lovpligtige dokumenter omfatter: 

  • stiftelsesdokument
  • vedtægter 
  • vurderingsberetning 
  • åbningsbalance 
  • dokumentation for at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, fx et sammenskrevet resumé 
  • opgørelse over aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum 
  • opgørelse over udligningsbeløb, hvis den omdannede virksomhed ejes af flere ejere. 

 


Eftersend regnskabet elektronisk 

Ud over de lovpligtige dokumenter skal det seneste regnskab indsendes til SKAT. Det kan også gøres elektronisk. Hvis regnskabet ikke bliver sendt samtidig med de lovpligtige dokumenter, vil SKAT senere bede dig om at eftersende det (jf. skattekontrollovens §53 stk. 1). 

Regnskabet, herunder specifikationerne til virksomhedsordningen, bruges fx til at kontrollere, at indskudskontoen ikke er negativ. Specifikationerne kan dække over overskudsdisponering, kapitalafkastgrundlag og indskudskonto. 

Flere oplysninger om skattefri virksomhed kan findes på skat.dk/skattefri-virksomhedsomdannelse