IVS

Sjusk, snyd og svig i IVS’erne

Erhvervsministeriet har undersøgt godt 400.000 IVS’ere som viser problemer med sjusk, snyd og svig i iværksætterselskaberne – også kendt som én-krones-selskaber.

Undersøgelsen viser, at der er problemer med skatte- og afgiftsrestancer, at iværksætterselskaberne udgør en risiko for svig, og at mange af selskaberne tvangsopløses på statens regning. Disse problemer har vist sig at være større end forventet.

”Det skal være let at drive virksomhed i Danmark, men vi er nødt til at sikre, at der er større ansvarlighed i dele af erhvervslivet, så statskassen og private leverandører undgår for store tab på virksomheder, der ikke har forstået reglerne eller udnytter selskaberne til misbrug. Iværksætterselskaberne har udviklet sig til et kuldsejlet eksperiment i dansk sammenhæng”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer og fortsætter: ”Det er en alvorlig sag, når både folketing og regering mister tilliden til en gruppe af selskaber som iværksætterselskaberne. Det går jo udover hele erhvervslivet, når den viste politiske tillid ikke bliver brugt på betryggende vis. I princippet kunne vi godt se iværksætterselskaberne fortsætte under forudsætning af betydelige opstramninger, men Erhvervsministeren har med evalueringen i hånden vurderet, at ordningen skal stoppes”.

I FDBR mener vi at reglerne for at drive virksomhed skal forenkles. Derudover mener vi også at hvis de nye virksomheder rådfører sig med dygtige regnskabskonsulenter/bogholdere så vil en stor del af problemerne kunne undgås. Vi kan spille en vigtig rolle i forbindelse med at sikre korrekte indberetninger.

Læs mere via link’ene herunder:

Erhvervsministeriets rapport

FSR’s nyhedsbrev