Tips 2019

Tips & tricks til indberetning af oplysningsskemaet 2019

Vi har fra SKAT modtaget Tips & tricks, som indeholder gode råd i forbindelse med indberetning og dannelse af årsopgørelse for indkomståret 2019. Dokumenterne er primært målrettet revisorer og rådgivere. Du kan ikke bruge Tips & Tricks til at finde ud af om en given indkomst/fradrag er oplysningspligtig, ligesom afskrivningsregler mv. ikke omtales her. Der henviser SKAT til Den juridiske vejledning.

 


Overordnet tidsplan

Skattestyrelsen arbejder ud fra nedenstående tidsplan:

  • marts Officiel åbning af TastSelv
  • marts Fastlåsning af 1. årsopgørelse
  • marts Forslag til ny årsopgørelse ved fx ny oplysning fra 3. part
  • april Udsendelse af fysiske årsopgørelser
  • april Udbetaling af overskydende skat
  • maj Kort oplysningsfrist
  • Ultimo maj   Udsendes fysiske oplysningsskemaer, servicemedd. mm.
  • juli Lang oplysningsfrist
  • juli Sidste frist for frivillig indbetaling
  • Medio juli Indbetalingskort dannes

 

Indtast oplysningsskemaet via TastSelv Borger

SKAT opfordrer til, at I anvender indberetningsløsningen i TastSelv Borger i videst muligt omfang. Det vil i langt de fleste tilfælde resultere i, at borgeren modtager sin årsopgørelse med det samme.

Oplysningsskemaer kan indsendes via TastSelv Borger – Kontaktformular.

Vær dog opmærksom på, at indsendelse ad denne kanal medfører en manuel sagsbehandling i Skattestyrelsen. Dannelsen af årsopgørelsen kan derfor blive forlænget og kan i visse tilfælde tidligst forventes ved udgangen af september.

 Rådgiveradgangen må ikke benyttes til indsendelse af oplysningsskemaer, når borgeren er omfattet af digital pligt, da oplysningsskemaer via rådgiveradgangen ikke anses for at opfylde skattelovgivningens krav om skriftlighed eller underskrift, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25/11 2019.

Husk, at Rådgiveradgangen ikke er en sikker/krypteret mailkanal.

 

Få alle tips & tricks fra SKAT her.

Vi har også modtaget en præsentation af selvbetjeningsløsningen. Den kan du se her.