Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån – er du opdateret på lovgivningen?

”Mere eller mindre uskyldige bevægelser på en mellemregningskonto kan for en hovedaktionærer få store skattemæssige konsekvenser”.

Således skriver Stefan Bjerregaard, Partner, BDO – depechen d. 24. januar 2018.

Uanset aktionærlån været ulovlige i mange år, forekommer de i betydeligt omfang, f.eks. fordi en privat udgift er betalt med selskabets kreditkort.

Personaktionærer, der har bestemmende indflydelse i et selskab (hovedaktionærer), er skattepligtige af alle former for lån i deres selskab, undtaget er lån, der har karakter af lovlig selvfinansiering, eller som er opstået ved sædvanlig forretningsmæssig samhandel.

Og derudover er der er risiko for dobbeltbeskatning uanset lånet efterfølgende indfries

Ovenstående er klippet fra artiklen fra Depechen, https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/hovedaktionaers-mellemregning-med-selskabet-kan-koste-skat